Life
Östanås Massage & Friskvård

Hårmineralanalys

Ditt hår avslöjar hur du mår!

Vid hårmineralanalys görs en analys av kroppens mineralstatus med hjälp av ett hårprov.

Denna funktionsanalys är väldigt användbar för att undersöka förekomsten av tungmetaller, de allra viktigaste mineralerna, deras inbördes förhållande samt bestämma den metaboliska typen hos individen (snabb eller långsam ämnesomsättning).

Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen. Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Enligt den kände näringsspecialisten Dr Henry Schroeder är mineralerna kroppens "tändstift". De är inblandade i nästan alla kroppens livgivande processer och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

 

Analys

Så här går det till:
Ett litet prov av ditt hår klipps från flera ställen i hårbotten i bakre delen av huvudet och skickas sedan till USA för att genomgå en mycket avancerad analys. Efter ca 1 månad kommer resultatet av hårprovet tillbaka, komplett med diagram, kostråd samt eventuella kosttillskottsrekommendationer. Vi går igenom analysen och resonerar om hur du ska använda den för att få bästa tänkbara resultat.

 

 


Här kan du lära dig mycket om din kropp och kanske hitta svar som du under lång tid letat efter


 

 

Karta

Östanås Massage & Friskvård
Ålundavägen 24
731 12 Kolsva
Ring: 070-277 18 65
E-post